måndag 17 augusti 2009

Tankar...


När matematikens lagar åsyftar verkligheten är de inte säkra, och när de är säkra åsyftar de inte verkligheten.

- Albert Einstein via Tankeglad
Mija

Inga kommentarer: